Superklyven

Nytt verktyg när ni klyver i hyveln för HYVELYTA!

SUPERKLYVEN är ett nytt verktyg med liten skärbredd, för era behov vid klyvning i hyveln. Genom sin unika konstruktion och specifika egenskaper ger den er en mycket fin yta på klyvsnittet, som kan liknas vid ytan från en kutter.

SUPERKLYVEN höga kvalité på stamblad och dess speciella tänder, som är skålslipade på fronten. Sammantaget ger detta er en fin yta på klyvsnittet.

SUPERKLYVEN svensk tillverkad kvalités produkt.

För mer information klicka här